Начелник

Милан Баштинац
Замјеник начелника општине

број канцеларије: 28
телефон: 051/334-228
e-mail: milan.bastinac@laktasi.net

Начелник општине има замјеника, који му помаже у вршењу дужности, обавља послове које му повјери Начелник општине и замјењује га у случају његове одсутности или спријечености у извршавању његових дужности.


Документи на страници су у PDF формату, да бисте их читали морате имати програм Adobe Reader инсталиран на рачунару. Програм можете скинути овдје...
PDF icon Acrobat Reader