Комунално ЈКП Комуналац

Основно државно јавно комунално предузеће "Комуналац"

ОДЈКП "Комуналац" је основан 2000-те године као резултат преструктуирања ОЈДКП "Будућност". Предузеће обавља слиједеће дјелатности:

  • прикупљање и депоновање чврстог отпада;
  • јавна хигијена;
  • уређење и одржавање зелених јавних површина;
  • одржавање локалних путева и проходности истих у зимским условима;
  • прање градских улица, тргова и тротоара; управљање градском пијацом;
  • управљање градским гробљем.

Предузеће има 58 запослена радника. 

 АДРЕСА: Мире Цикоте 4, 78250 ЛАКТАШИ

Телефон: 051/530-195, 051/535-582

Е-mail: komunala@teol.net